Huidige projecten

Heeft u interesse om uw kind aan te melden voor deelname aan ons onderzoek

Druk hier om u in te schrijven bij ons proefpersonendatabase.

Het verwerken en leren van werkwoorden bij kinderen met posterior fossa tumoren en gezonde kinderen

Doel

Kinderen die zijn behandeld voor hersentumoren ervaren vaak op lange termijn taalproblemen. In dit onderzoek kijken we naar de manier waarop kinderen werkwoorden verwerken en nieuwe werkwoorden leren. Door kinderen met en zonder hersentumor met elkaar te vergelijken, krijgen we inzicht in de problemen die kinderen met hersentumoren ervaren op het gebied van werkwoorden. 

Wie zoeken wij

We zoeken typisch ontwikkelende kinderen zonder taalproblemen van 4 tot 16 jaar, die Nederlands als moedertaal spreken. We doen ook onderzoek naar kinderen met hersentumoren, maar die worden normaal gesproken in de ziekenhuizen gerekruteerd.

Wat ga je doen

Voor het onderzoek doen kinderen een aantal taal- en denkspelletjes, zoals het nazeggen van woorden en zinnen en het leren van woorden uit een alien-taal. 

Een nieuwe werkwoord- en zinsbatterij om TOS te diagnosticeren (ook kinderen zonder tos mogen meedoen)

Doel

Dit onderzoek heeft als doel de kwaliteit te beoordelen van een nieuwe testbatterij gericht op de verwerking van werkwoorden en zinnen. We hebben nieuwe tests ontwikkeld omdat de huidige testbatterijen voor taalvaardigheid van Nederlandse kinderen geen rekening houden met werkwoorden en zinnen in relatie tot verschillende grammaticale eigenschappen. We denken dat deze nieuwe tests ons meer kunnen vertellen over waarom een kind moeite heeft met werkwoorden of zinnen.

Wie zoeken wij

Voor dit onderzoek, hebben wij nog niet voldoende 4 en 5 jarigen kunnen onderzoeken. We zoeken dus nu kinderen met én kinderen zonder taalontwikkelingsstoornis van 4 en 5 jaar oud, die Nederlands als moedertaal spreken. 

Wat ga je doen

Het onderzoek bestaat uit 2 testsessies van ongeveer één uur, waarin kinderen een aantal taal- en denkspelletjes doen, waaronder plaatjes benoemen, aanwijzen en woorden onthouden.

MRI en de hersenen van kinderen met en zonder TOS

Doel

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (ook wel TOS) hebben moeite met het leren van werkwoorden. Toch is er weinig onderzoek gedaan naar hoe kinderen met TOS werkwoorden leren, laat staan waar dit gebeurt in de hersenen van kinderen. Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe kinderen met TOS werkwoorden leren en of de problemen die zij ervaren in verband kunnen worden gebracht met verschillen in de hersenen.

Wie zoeken wij

Kinderen van 8 tot 12 jaar, met én zonder taalontwikkelingsstoornis.

Wat ga je doen

Voor het onderzoek doen kinderen een aantal taal- en denkspelletjes, zoals het nazeggen van woorden en zinnen en het leren van woorden uit een alien-taal. Dit zal 3x één uur duren, waarbij in de laatste sessie ook een MRI scan zal plaatsvinden. Kinderen zullen hier goed op voorbereid worden. Tot nu toe vinden kinderen het spannend, maar ook erg leuk (ook om bijvoorbeeld een presentatie erover te geven op school!).

Lees meer over dit onderzoek hier!

Verhalende taal bij kinderen met hersentumoren en gezonde kinderen

Doel

Kinderen die zijn behandeld voor een hersentumor ervaren vaak op lange termijn taalproblemen. Het doel van dit onderzoek is om de taal die kinderen gebruiken om een verhaal te vertellen te analyseren. Door de taal van kinderen met en zonder hersentumoren te vergelijken, leren we veel over de taalgebieden waar kinderen met hersentumoren moeite mee hebben. 

Wie zoeken wij

We zoeken typisch ontwikkelende kinderen zonder taalproblemen van 3 tot 17 jaar oud, die Nederlands, Italiaans, of Engels als moedertaal spreken. We bestuderen ook kinderen met hersentumoren, deze worden gerekruteerd uit de European CMS study patient database.

Wat ga je doen

Voor het onderzoek doen kinderen een aantal taal- en denkspelletjes, zoals het maken van figuren en het vertellen van een verhaal bij plaatjes die ze zien. 

En nog veel meer projecten! 😉

Ervaringen van deelnemers

"Sam vond het erg leuk om mee te doen, hij had het nog over de spelletjes en dat hij het jammer vond dat het afgelopen was."

Ouder van Sam* (4 jaar oud)

"De kinderen vonden het erg leuk hieraan mee te werken."

Ouder van Joost, Maartje en Tessa*

"De hersenscan is goed verlopen. Bedankt voor de goede samenwerking, wij hebben het als prettig ervaren. Tom vond het leuk om te doen."

Ouder van Tom (8 jaar)*

"Ze vonden het super leuk om te doen! Ze zullen er zeker voor in zijn nog een keer deel te willen nemen."

Ouder van Lotte en Josie (4 jaar), Rosa (9 jaar) en Danielle (12 jaar)*


*Namen zijn aangepast voor privacydoeleinden. 

Heeft u interesse om uw kind aan te melden voor deelname aan ons onderzoek

Druk hier om u in te schrijven bij ons proefpersonendatabase.